Software

Op maat, snel, stabiel en vooral: 24/7 en overal beschikbaar door slim gebruik van de cloud

Apps

Mobiele apps op maat. Voor alle apparaten en platforms. Gemaakt met de laatste technologieën.

Websites & Shops

Vergroot je online aanwezigheid met een website die gevonden wordt en een uitnodigende webshop die je makkelijk zelf beheert.

Waarom Dutch Height

Je wilt je klanten online opti­maal bedi­enen. Je probeert dit met stan­daard soft­ware. Maar je bent geen stan­daardbedri­jf. Jij vin­dt het vanzelf­sprek­end dat klanten zich niet hoeven aan te passen aan tech­niek. Dus zoek je verder. Naar slimme oplossin­gen waarin effi­ciën­tie vanaf dag één ren­de­ment oplevert. 

Dutch Height helpt je in die dig­i­tale jun­gle”. Samen bepalen we de beste oploss­ing voor je vraagstuk. Jouw klant staat hier­bij voort­durend centraal. 

Dutch Height is een full-ser­vice soft­ware­bu­reau, gespe­cialiseerd in het op maat ontwikke­len van soft­ware, apps, web­shops en web­sites. Gewoon vanu­it Ned­er­land. Ben je een inter­na­tion­aal oper­erend bedri­jf? Dutch Height heeft klanten in onder andere Enge­land, Oost­en­rijk en de Verenigde Stat­en, je oplossin­gen lev­eren we daarom in vri­jwel elke taal.

Maatwerk & Advies

In de online wereld lijkt alles mogelijk. Prachtig, maar er is een over­schot aan keuzes. Dan is het fijn om een part­ner te hebben die op dig­i­taal gebied alle ins en outs kent. Dutch Height adviseert klanten en part­ners bij het mak­en van toekom­st­bestendi­ge keuzes. Die inte­gr­eren we naad­loos in je bestaande (IT)structuur.

Boven­di­en lat­en we je niet in de steek na de oplev­er­ing. Met uit­gekiend, op jouw behoeften afgestemd onder­houd. Maar vooral, korte lij­nen en Ned­er­land­stal­ige bereik­baarheid. Dutch Height weet uit ervar­ing dat het echte werk pas na de oplev­er­ing begint.

Onze specialiteiten:

Wij werken samen met:

Aan de slag

Dit formulier is beschermt door reCAPTCHA, dus zijn de Google Privacy voorwaarden en Service voorwaarden van toepassing.