Een eigen webshop

Webshop: belangrijke aandachtspunten

Webshop: ontwikkeltraject

  1. We bespreken eerst jouw functionele behoeften of jouw programma van eisen, dat als input fungeert;
  2. Het resultaat vertalen we in een functioneel ontwerp (FO);
  3. Aan de hand van het FO gaan we de webshop bouwen en configureren;
  4. Aan de hand van de geboden functionaliteit, gaan we alles grondig testen;
  5. Is de webshop gereed dan volgt oplevering en instructie over gebruik van het CMS;

Kosten van een webshop

Direct aan de slag?